خدمات
تعمیرات و بازسازی

تعمیرات و بازسازی خودرو آتش نشانی و امدادو نجات

در قسمت تعمیرات و بازسازی شرکت دانا صنعت یزد کلیه قسمت های فرسوده و آسیب دیده اعم از مانیتور ،هوزریل، کابین پمپ،کابین تجهیزات ،مخزن فوم ، مخزن کف و .... سیستم آتش نشانی بازسازی و تعویض میگردد و در صورت تمایل سازمان ها و شرکت ها سیستم جدید جایگزین سیستم های قدیم خواهد شد و بعد از تعمیر خودروآتش نشنی به صورت خودرو جدید و آماده سرویس خواهد بود.

تعمیر و بازسازی خودرو اتش نشانی در یزد-دانا صنعت یزد
تعمیر و بازسازی کامل خودرو آتش آتش نشانی در یزد- دانا صنعت یزد
خودرو آتش نشانی بنز 1921 جهت بازسازی و تعمیرات -دانا صنعت یزد
بازسازی خودرو آتش نشانی بنز 1921-دانا صنعت یزد

​​Before

​After