تعمیر و بازسازی خودرو اتش نشانی ایسوزو در یزد


شاسی :        ایسوزو 8 تن
جنس مخزن :  استنلس استیل
مخزن آب :    2300 لیتر
مخزن کف :   230 لیتر
پمپ :         گودایوا 2010
مانیتور:        با دبی 1600در دقیقه

ایسوزو 8 تن آتش نشانی
ساخت خودرو آتش نشانی در یزد-بنز 1921 آتش نشانی-دانا صنعت یزد

بنز 1921 آتش نشانی

شاسی :         بنز 1921
 مخزن آب  :     7000 لیتر
 مخزن فوم  :    700 لیتر
جنس مخزن :  استنلس استیل 4 میلیمتر
پمپ آب  :      3000 لیتر در دقیه با فشار 10 بار
مانیتور:          1800لیتر در دقیقه
هوزریل :        40بار 250لیتر در دقیقه

تجهیز خورو آتش نشانی- خودرو آهک پاش -دانا صنعت یزد
بنز 1924 چند منظوره آتش نشانی و آب آهک پاش
شاسی :       بنز 1924
 مخزن آب  :     8000 لیتر
مخزن آب آهک  :   2500 لیترکه از مخزن آب تغذیه می گرددو بعد از هر پاشش تخلیه می گردد
مخزن فوم :       700 لیتر
جنس مخزن :  کربن  استیل 4 میلیمتر
پمپ آب  :      از نوع گریز از مرکز
کاربری: آتش نشانی -آب آهک پاش- آب پاش
ساخت خودرو امداد و نجات یزد-دانا صنعت یزد-تجهیز خودرو امدادو نجات
مزدا امداد و نجات
شاسی :       مزدا دو کابین
 اسکلت اتاق  :    پروفیل کربن استیل
 داری کشوهای ریلی و صفحه جانمای لوازم به صورت ریلی
قابلیت نصب وینچ و برج نوری
تجهیز خورو آتش نشانی یزد-تعمیر و بازسازی خودرو آتش نشانی-دانا صنعت یزد
رنو میدلام آتش نشانی
شاسی :       رنو میدلام
 مخزن آب  :     6000 لیتر
 مخزن فوم  :    600 لیتر
جنس مخزن :  استنلس استیل 4 میلیمتر
پمپ آب  :      گودایوا
هوزریل :        40بار 250لیتر در دقیقه
تجهیز خورو آتش نشانی یزد-تعمیر و بازسازی خودرو آتش نشانی-دانا صنعت یزد
بنز 1921 آتش نشانی
شاسی :       بنز 1921
 مخزن آب  :     7000 لیتر
 مخزن فوم  :    700 لیتر
جنس مخزن :  کربن استیل 4 میلیمتر
پمپ آب  :      روزنباور
هوزریل :        تمام آلومینیوم40بار 250لیتر در دقیقه
تویوتا لندکروز آتش نشایی
شاسی :       تویوتا لندکروز
مخزن آب  :    900 لیتر
 مخزن فوم  :    100 لیتر
جنس مخزن :  کربن استیل 4 میلیمتر
پمپ آب  :      روزنباور
هوزریل :        تمام آلومینیوم40بار 250لیتر در دقیقه

جهت دریافت کاتالوگ شرکت دانا صنعت کلیک کنید

دانلود فایل pdf