پمپ سانتریفیوژآتش نشانی -یزد

 پمپ سانتریفیوژآتش نشانی -یزد
پمپ آتش نشانی یکی از مهم ترین بخش های سیستم ایمنی ساختمان هاست که آب مورد نیاز عملیات اطفا حریق را فراهم می کند. این پمپ ها برای تامین فشار لازم در سیستم آتش نشانی مورد استفاده قرار گرفته و هدف استفاده از آنها فراهم نمودن نیروی محرکه و تامین آب مورد نیاز سیستم در تمامی شرایط و بخصوص شرایط بحران می باشد. در کل پمپ‌های آتش نشانی به سه …
ادامه مطلب